Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir DenganTafsir At Thabari)

Arrosyid, Muhammad Sigit (2019) Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir DenganTafsir At Thabari). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

[img] Text
1. COVER_to.pdf

Download (933kB)
[img] Text
2. ABSTRAK_to.pdf

Download (250kB)
[img] Text
3. DAFTAR ISI_to.pdf

Download (263kB)
[img] Text
4. BAB I_to.pdf

Download (482kB)
[img] Text
5. BAB II_to.pdf

Download (746kB)
[img] Text
6. BAB III_to.pdf

Download (379kB)
[img] Text
7. BAB IV_to.pdf

Download (637kB)
[img] Text
8. BAB V_to.pdf

Download (335kB)
[img] Text
9. DAFTAR PUSTAKA_to.pdf

Download (396kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang konsep menerapkan keluarga Sakinah Mawadah Warahmah menurut Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir Dengan Tafsir At Thabari tafsir QS. Ar-Rum ayat 21, dengan harapan untuk memberikan pengetahuan mengenai pemaknaan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 mengenai keluarga Sakinah Mawadah Warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah mawadah warahmah (2) Untuk mengetahui bagaimana implementasi penafsiran Ibnu katsir dan At-thabari tentang QS. Ar-rum ayat 21 (3) Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (4) Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan menurut Ibnu katsir dengan at-thabari Penelitian ini adalah penelitian libary research yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis Metode Penafsiran secara (analitik) menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari seluruh aspeknya, ijmali menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan cara mengemukakan makna global, Muqarin, penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang ditullis oleh sejumlah para mufassir, (tematik), menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti, sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep penafsiran tentang keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah QS. Ar Rum ayat 21 adalah (1) rasa kasih sayang terhadap manusia lebih-lebih yaitu terhadap pasangan hidup untuk menghadapi bahtera rumah tangga (2) ayat tersebut lebih berfokus kepada penciptaan pasangan (laki-laki dan perempuan) sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah diantara dalil-dalil dan hujjah-hujjah-Nya (3) keluarga yang di idam-idamkan oleh semua manusia berkeluarga (4) Persamaan dalam kedua tafsir tersebut yaitu mengenai penjelasan tentang penciptaan pasangan (Hawa) dali tulang rusuk Adam.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah, Tafsir Ibnu Katsir dan At Thabari
Subjects: Al-Qur`an dan Ilmu yang berkaitan > Tafsir Al-Qur`an
Al-Qur`an dan Ilmu yang berkaitan > Tafsir Al-Qur`an > Ilmu Tafsir
Divisions: Fakultas Ushuluddin > Ilmu Quran Tafsir
Depositing User: Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited: 09 Jul 2020 02:29
Last Modified: 09 Jul 2020 02:29
URI: http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/3080

Actions (login required)

View Item View Item