Items where Subject is "Bahasa > Bahasa-Bahasa Lain > Bahasa Arab"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items at this level: 246.

A

Abdurrohman, Muh (2022) Tatbiq ta'lim al lughah al arabiyah bikitab muhadatsati limaharah al kalam liltulaab fii alma'had darul falah Amtsilati Bangsri Jepara 2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Abshor, Muhammad Ulil (2022) istikhdam kitab risalah alfalahiyah fi ta'lim allughah al'arabiyah ladaay althulaab fii alfashl alsaadis fii madrasah diniyah al'iislah taluq waitan jepara 2020|2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Achmad, Syihabudin (2021) Tathbiq Thariqah At Ta'liim At Ta'awani Bi Uslub At Ta'alum Al Khulliyah (The Learning Cell) Fii Ta'liim Al Lughoh Al 'Arabiyah Li Tarqiyah Al Mahaarah Al Kalaam Ladhay At Thullab Bi Madrasah Al Aaliyah Darul 'Ulum Qudus Sanah Dirasah 2019- 2020 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Adawiyah, Robiatul (2021) Tathbiiq ta'liim al lughoh al arobiyah wifqon limanhaju 2013 khilali jaikhati kofid-19 fil madrosah al tsanawiyah al islamiyah nurul islami bijafara as sanat ad dirosiyah 2020-2021 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Adibah, Syarifah (2019) Tahlil al'akhtha' al shawtiyah fii maharah al qira'ah ladaay al thulaab fii al fashl al tsaamin bi almadrasah al tsaanawiyah nahdhatul ‘ulama 'iihya'ul ‘ulum Gondhoharum Jekula Quds al sanah al dirasiyah 2018-2019M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Afifuddin, Rifqi (2021) Istikhdam Kitab Durus al Lughah Al Arabiyyah 'ala Thariqah al Hadits li Ta'lim al Lughah al 'Arabiyyah bi Ma'had al Aqsha al Hadits li Tahfidz al Qur'an Klumpit Gebog Kudus 'am al Dirasiyyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Afifuddin Ma’shum, Nur (2017) IMPLEMENTASI PERMAINAN BAHASA “AKSI KATA” DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN MUFRODAT SISWA KELAS III MI ANNURIYAH POJOK TAWANGHARJO GROBOGAN TAHUN2016/2017. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Afriyanti, Atik (2021) Fa'aliyyah Istiratijiyyah Nasyath At-Tafkir Fi Al-Qira'ah Al-Muwajjahah Litarqiyati Maharah Al-Qira'ah Fi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah Bimadrasati Miftahul Huda Ats-Tsanawiyyah Al-Islamiyyah Dongos Kedung Jepara. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Aini, Siti Nurlailia Fitriyatul (2021) Fa'aaliyah Istikhdam Al 'Abu Al-Lughowiyah Litarqiyah Maharoh Al-Qiro’ah Fii Ma'had An Nur Sumber Hadipolo Jekulo Bii Kudus Lissanah Ad-Dirosiyah 2020/2021 M (Syibhi At Tajriiby). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ainun, Jauharul (2019) Ta’tsir al dhaka' al lughawii ‘alaa tarqiyah maharah al kalam fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah ladaay al tulaab bi al madrasah al mutawasithah baitul muminin getas pejaten jati qudus al sanah al dirasiyah 2018/2019. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Akrom, Muhamad Diyaul (2021) Musykilat mahaarah al-qiraati fi ta'lim al-lughah al-'arabiyyah fi al-madrasah al-muthawashitah "al mubarok" margolinduk demak fii sanah ad-dirosiyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Akromah, Devi (2021) Tathbiiq Al-Ansyithat Al-Lughawiyah Fii Ta'liim Mahaarah Al-Kalaam Laday At-Thaalibaah Fii Al-Fashl At-Taasi'i Bimadrasah Qudsiyyah Al-Mutawassithah Al-Islamiyah Qudus. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Al Maskubi, Ahmad Nafi’uddin (2022) Tatbiq barnamaj tahfiz almufradat fi ta'lim al lughah al arabiyah litarqiyah fahm qira'at alnusus al arabiyah al thulab bialmadrasah altsanawiyah al'islamiyah "Miftahut Thullab" Cengkalsewu Sukalila Pati lil am 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Albab, Muhammad Ulil (2022) Tahlil al'akhta' al lughawiyah fi kitabah al nushus al khuthabiyah fii barnamaj al muhadharah bima'had alsyifa' muhamadiyah Belimbing Reja bijafir lilsanah al dirasiyah 2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Albab, Ulil (2022) Musykilat Ta'lim al Lughah al Arabiyyah li Maharah al Kalam fi al Madrasah al Muthawashitah al Islamiyyah al Mabrur Wedung Demak al Sanah al Dirasah 2021/2022 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Aliyah, Atin (2021) Ta'lim al lughat al arabiyat bistikhdami "kitabu at-tulabi billughat al arabiyat min manhaj 2013" lisshaffi as-shabi' fi al madrasat almutawasitah Banat Nahdlatul ulama Kudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Aliza, Afiza Nur (2023) فعالية تطبيق طريقة اللعبة التعليمية لزيادة مهارة الكتابة في تعلم اللغة العربية لدى الطلاب فى الصف السابع فى المدرسة المتوسطة الإسلامية مسالك الهدى تاهونان جفارا للسنة الدراسية 2021/2022 م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Alkayisy, Muhammad Ilyas (2021) Fa'aliyah Istikhdam YOUTUBE fi Ta'lim al Lughah al Arabiyah li Tarqiyah Maharah al Kalam Laday al Thullab fi al Fashl al Hadi 'Asyara bi al Madrasah al Tsanawiyah al Islamiyah al Hukumiyah al Ula Pati li al Sanah al Dirasiyah 2020/2021 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Amalia, Dian Nafis (2019) Ta’tsir istikhdam al madkhal al insanii litarqiyah dafi’ al ta’alumallughah al ‘arabiyah fii al fashl al tsaamin bi al madrasah al mutawasithah al islamiyah "almarkaz al islamii" Ngembalrejo Bae Kudus 2019/2020 m (dirasah shibh tajribiatin). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Amalia, Rizqi (2021) Fa'aliyatu Istikhdami Lu'batits Tsa'abina was Salalim Litarqiyati Maharatil Kalami bi Madrasatil Mutawassithatil Islamiyati Ngembalrejo Bae Kudus. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Amin, Muhammad Fatikhul (2023) , تعليم اللغة العربية فى المدرسة المتوسطة الإسماعلية جفارا, بحث علمي, كلية التربية الجامعة الإسلامية الحكومية بقدس. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Amini, Fira Aisyah (2022) Tahlil Bunud Ikhtibar al Lughah al 'Arabiyyah Kamiqyasi al Kafa'ah al Lughawiyyah li Thalabah al Shaffi al Sabi' fi al Madrasah al Mutawassithah al Islamiyyah al Hukumiyyah 1 Jepara. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Amri, Aji Choirul (2022) Ta'lim al lughah al 'arabiyah biwasilah al aflam al 'arabiyah al qasirah maharah al istima' bimadrasah al mutawasithah al islamiyah nahdhatul ulama' Jepara lil 'am al dirasiy 2021/2022m. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Anam, Ahmad Khoirul (2023) فعالية وسائل الخريطة الذهنية على فهم القواعد النحوية لدى طلاب الفصل الثامن بمدرسة مطالع الفلاح المتوسطة الاسلامية باطي للسنة الدراسية 2022 - 2023 م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Anas, Azwar and Nasir, Amin and Huda, Mifathul and Muthmainah, Muthmainah (2021) Praktis Belajar Arudh dan Qafiyah. Nusa Literasi Inspirasi, Cirebon. ISBN 978-623-6308-14-1

Anggraeni, Indah Ayu (2022) Istikhdam wasail altawasul al ijtima'i waitisab litahsin nataij ta'alum al lughah al 'arabiyah laday thulaab al fashl al taasi' fii al madrasah al mutawasithat al iislamiyah nahdhatul ulama' Raudhatus Sibyan biqudus alsanah aldirasiyah 2020/2021M. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Anggreyanto, Muhammad Bayu (2022) Tahlil alkitab almadrasiy "Ayo Fasih berbahasa Arab" lilshafi al'ashir bi almadrasah al tsaanawiyah lihasan saefullah bina'an 'alaa al ma'ayir al wataniyah limajlis al ta'limi. (dirasati: jadwaa almuhtawaa wa'ard almawadi wallughah walrusumat). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Aniqotussholehah, Aniqotussholehah (2021) Ta'tsir Istikhdam Istiratijiyat al Ta'lim al Nasyith Crossword Puzzle 'Ala Dafa' al Thullab fi Ta'lim al Lughah al Arabiyyah fi al Fashl al Hady 'Asyara bi al Madrasahal Tsanawiyyah al Islamiyyah alAnwar Mantingan Tahunan Jepara al 'Am al Dirasy 2020 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Annisa, Novi (2017) EFEKTIVITAS METODE INSYA’ MUWAJJAH UNTUK MENINGKATKAN MAHARAH KITABAH DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI KELAS XI MA NU MIFTAHUL FALAH DAWE KUDUS TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Ansori, Kafia (2019) tathbiq tariqah al mubasharah biistikhdam kitab "durusul lughah al ‘arabiyah aljuz al awwal li'iimam zarkashi w 'iimam syubbani" litarqiyah maharah al kalam ladaay tullab al fashl al tsaamin bimadrasah wahid hasyim al islamiyah al mutawasithah, tambaharja, pati al sanah al dirasiyah 2018/2019M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Arianto, Nasroh Ahmad (2022) Tashawwuraat al Thullaab an Istikhdam WhatsApp fi Ta'lim al Lughah al 'Arabiyyah bi Madrasah Nahdlatul Ulama Matholi'ul Huda al Mutawassithah al Islamiyyah Kudus 2021-2022. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Arifin, Slamet (2021) Fa'aliyah al la'bati al lughowiyah fi ta'lim al lughoh al arobiyah litarkiyah maharoh al qiroah laiday al thullab bima'hadi darul falah Al islamiyah assalafi jekulo kudus. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Arifin, Zaenal (2016) Pengaruh Penggunaan Metode Alamiah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Terhadap Keterampilan Berbicara Santri Pondok Pesantren Islam Al-Farisi Pare Kediri. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Arwani, Muhammad saidun (2019) Tatbiq tariqah la’ib sunduq al kitabah fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah litarqiyah maharah al kitabah laday al thulaab bimadrasah Mawaqi’ul ‘Ulum al mutawasithah al fashl al tsaamin Medini Undaan Qudus al ‘am al dirasii 2018/2019M(dirasat shibh tajribiatin). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Asadullah, Khamzah (2021) Dirosah Tahliliyyah 'an Tanfidz Ta'liimil Munadzoroh Al Lughowiyyah bil Barlaman Al Asiyawi Li Ta'wiidil Kalam fii NAAFILAH sanata 2020. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Asna, Rina Mu’alimatul (2021) Manhaju ta'limi al lughoh al arobiyyah fi al ma'had Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati as sanah ad dirosiyyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Asrofi, Mohammad Affan (2021) Dhuru mu'allim al-lughoh al-arobiyah litasji'i dawafi' at-thullab fi shoffi al-asyir bi al-madrosah Atsanawiyah al-islamiyah Al-hikmah Kajen Margoyoso Pati. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Assyfa, Khoiru (2021) Al-aghaanii al-'arabiyah fii qanaah al-yuutuub WE-R Production Lita'liim al-mufradaat. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Aulia, Ismah Nor (2022) Ta'lim al Lughot al Arobiyah 'Abrol Intirnit Fi 'Ashri Jaiah Fairus Qorona Fi al Madrosat as Tsanawiyah al Islamiyat Demak Manba'ul Ulum Assanah Addirosiyah 2020-2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Aulia, Uswatun (2022) Fa'aliyah wasait sakrabil fii itqan almufradat lithulaab al shaf al hadi 'asyar fii madrasah al hidayah al tsanawiyah al islamiyah sanatan dirasiatan 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Azizah, Faiz Ainul (2021) Ta'tsir Al-wasilah At-ta'limiyah At-tafa'uliyyah Barnamij Lectora Inspire 'Ala Dawafi' Ta'allumi Al-lughoh Al-'arabiyah Lada At-thullab Fi Al-fashl As-sabi' Bi Madrasah Al-Istiqomah Al-mutawassithoh Al-islamiyah Bi Bathi Fi As-sanah Ad-dirosiyyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Azzahra, Fathimah (2019) Ta’tsir biyat al madrasah ‘alaa muyul al thulaab fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah bi madrasah al thaanawiyah Roudlotus Shibyan Bae Kudus al ‘am al dirasii 2019/2020. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

B

Badriyah, Nurul Lailatul (2022) Ta'tsir barnamaj alta'lim al'iiliktrunii almadrasii 'alaa 'iinjazat ta'lim allughah al'arabiyah fii alsafi altsaamin almadrasah almutawasithat alhukumiyah altsanawiyah quds 2020/2021M. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Bariroh, Siti (2021) Fa'aliyah Istirotijiyyah Quiz Quiz Trade Li Itsro'i Al Mufrodat Laday Thullab ash-Shoff al-Hadi Asyaro fi al-Madrosah Ats-Tsanawiyah Al-Islamiyyah Al-Irsyad Gajah Demak Sanah Dirosiyyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Berliantisa, Ranca Tamaristy (2022) Tahlil 'ilm al lughah al'iijtima'i fi ta'lim al lughah al 'arabiyah bi al madrasah al 'aliyah nahdatul ulama' hasyim asyari 2 biqudus al sanah al dirasiyah 2018/ 2019. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

C

Chanafi, Achmad (2019) Fa’aaliyah istikhdam bithaqah al wamdhiyah (flash card) litarqiyah isti’ab al mufradat fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah ladaay at thulaab al fashl al tsaamin bimadrasah manba’ul ‘ulum al mutawasithah al islamiyah Gondosari Gebog Qudus bisanah al dirasiyah 2018/ 2019 (dirasah shibh tajribiatin). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

D

Damayanti, Silfia (2021) Istiratijiyyah Al-mu'allim litaqlili al qalqi at thullab fi ta'lim al lughah al- 'arabiyyah maharah al-kalam fashl al - 'ashar fi al-madrasah 'aliyah ibtidaul Falah Samirijo dawe Kudus. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

F

Fadhilatin, Erlina (2022) Ta'tsir khalfiyah al ta'lim wa raghabah ta'lim alnahw 'alaa nataij al ta'lim fi madah al lughah al arabiyah laday al thulab fii al madrasah al mutawasithah al islamiyah tarbiyatul banin fi al fashl al tsamin al sanah al dirasiyah 2021-2022M. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Fadillah, Irfaud Darojatul (2022) Istiratijiyat al mu'alimin fi ta'lim al lughah al arabiyah khilal al 'ashr al thabi'i al jadid fii al madaris al tsanawiyah al islamiyah al hukumiyah biqudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Faesol, Muhamad (2019) Dirasiyah tahliliyah ‘an astiratijiyah al dirasiyah al 'iibda’iyah al' iintajiyah litarqiyah maharah al kalam fii al madrasah ma’arif al tsanawiyah al' islamiyah al tsabi’ah bijam’iyah nahdhatul’ulama' biqudus lilsanah al dirasiyah 2018 /2019. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Failashufa, Failashufa (2017) IMPLEMENTASI TEKNIK COLLABORATE WRITING (MENULIS KOLABORASI) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MADRASAH TSANAWIYAH NAHDLATUL ULAMA’ BANAT KUDUS TAHUN AJARAN 2017 2018 (STUDI QUASI EKSPERIMEN). Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Faiq, Shobri (2019) Fa’aliyah namudhaj al ta’lim al ta’awunii binaw’i make a match limaharah qira'ah ladaay talamidh fii al fashl al saabi’ bimadrasah "nurul hudaa" linahdhatul ‘ulama' al mutawasitah al'iislamiah biqudus 2018-2019 (shbh tajribiin). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Falah, Muhammad Fachrul (2023) إبداعات المعلم في تعليم اللغة العربية بمدرسة نهضة العلماء هاشم أشعري ٢ المتوسطة الإسلامية قدس للسنة الدراسية 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Fardan, Ahmad (2021) Tahlil Mazhab al-Kiyahi al-Haj Ajinj Zakariya al-Indunisiy Fi al-Nahwi Fi Kitabihi al-Muyassar Fi 'Ilmi al-Nahwi Wa al-Istifadatu Minhu Fii Ta'lim al-Nahwi. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Fashiha, Laili Millati (2023) Isiratijiyat ta'lim maharah alkalam biistikhdam kitab "al arabiyah baina yadaik" al 'am al dirasiy 2021 \2022 fii Al Madrasah Mutawsithah Tarbiyatul Ilsalmiyah Pati. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Fasya, Muhammad Hilman (2021) Fa'aaliyyah Istirootiijiyyah "Circuit Learning" Fii Ta'liim Al-Lughoh Al-'Arobiyyah Litarqiyyah Istii'aabi Qowaa'id Al-Lughoh Al-'Arobiyyah laday At-Thullab Fii As-Shofi As-Tsamin Bimadrosati Nurul Huda Al-Islaamiyyah An-Nahdhiyyah Al-Mutawassithoh Jetak Kedungdowo Kaliwungu Kudus (Syibhu Tajribi). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Fathoni, Faiz (2019) Mushkilat ta’lim maharah al kitabah fii al fashl al tsaanii ‘ashar bi al madrasah al tsaanawiyah al islamiyah al hukumiyah al wahidah Grobogan min wijhah nazar al thalabah 'anfusihim lil’am al dirasii 2019-2020M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Fatimah, Lia Aliyyatul (2021) Ta'tsir isti'ab al-mufrodat 'ala maharoh al-kitabah li al-thulab fii as-shof al-tsamin fii al madrosah al-mutawassithoh Masalikil Huda Tahunan Jepara as-sanah ad-dirosiyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Fauzi, Hasan (2017) EFEKTIFITAS PENGGUNAAN METODE STRUKTURAL ANALITIK SINTETIK (SAS) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI KELAS 8 MADRASAH TSANAWIYAH MA’AHID KUDUS TAHUN AJARAN 2016/2017. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Fauziyyah, Nailil (2017) EFEKTIVITAS PERMAINAN BAHASA “ KALIMAT RAHASIA” PADA PEMAHAMAN QOWAID NAHWIYAH PADA SISWA KELAS VIII DI MTS ASY-SYAFI’IYYAH MULYOREJO DEMAK. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Firdiana, Linda (2021) Ta’sir uslub attadris attufaili ala maharat al kalam bi al lughot al arabiyah li tullab fi al fashl Hadi asyara fi al madrasah al mutawassitoh nahdlatul ulama Raudlatul Muallimin wedung Demak al-am addirasi 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Fitri, Rizka Sania (2017) PENERAPAN MEDIA BINGO DALAAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENYIMAK BAGI SISWA DI MI NAHDLOTUS SHIBYAN NGEMPLAK UNDAAN KUDUS (STUDI EKSPERIMEN) TAHUN AJARAN 2016/2017. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Fitriyani, Lina Dewi (2022) Fa'aliyah istikhdam takniyah "storytelling pictures" Li tarkiyah maharatul kalam fi ta'lim al lughaht Al'arabiyah lada atthullab al fashl al tsamin fi al madrasah tsanawiyah tarbiyatul islamiyah 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

G

Gufron, Ali (2023) محاولات المعلّم في تعليم الّلغة العربيّة باستخدام المدخل الإنساني لدى طلاب الصف السابع بالمدرسة المتوسطة الإسلامية نهضة العلماء إبتداء الفلاح بقدس العام الدراسي 2021\2022م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

H

Habibah, Siti (2019) Fa’aaliyah istikhdam thariqah al shamitah "Silent Way Method"fii ta’lim al lughah al’arabiyah litarqiyah maharah al kalam ladaa al thulaab fii al fashl al hadi ‘ashar bi madrasah Mawaqi’ul ’Ulum al islamiyah al ’aliyah Medini Unda'an Kudus sanah dirasiyah 2018/2019M (dirasah shibh tajribiatin). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Hadi, Solikul (2021) Ta'tsir al Wasail al Muta'adidah Multimedia li Tarqiyyah Maharah al Kalam li al Thullab fi al Fasl al 'Asyir li al Madrasah al ‘Aliyyah Qudsiyyah Menara Kudus Sanah Dirasiyyah 2020-2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Hakim, Taufiqul (2020) Musykilat Ta'lim al Lughah al Arabiyah fi Maharah al Kitabah bi al Madrasah al Nahdhiyah al Mutawassithah al Islamiyyah Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus li al 'Am al Dirasy 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Hani, Lutfia Noor (2022) Fa'aliyah Tariqah Learning Cell Litarqiyah Maharah Alkalam Laday Al Thulaab fii Al fashl Al Tsamin Al Madrasah Nahdatul Ulama' Ibtida'ul Falah Al Mutawasithah Al Islamiyah biquds Lil sanah Al dirasiyah 2021-2022M. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Hanifah, Ummi (2023) المنهج الدراسي لتعليم اللغة العربية في برنامج التخصص بالمعهد الإسلامي العصري البروج جفارا السنة الدراسية 2022/2023 م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Harits, Muhammad Luthfi (2022) Tatbiq ta'lim kitab qawa'id al lughat al 'arabiyat lifahm al qawa'id fii al fashl al tsaanii ladaa thulaab bi al madrasat al tsaanawiyat darul ulum quds lil'am aldirasii 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Harmuniati, Iyut (2022) Istirotiijiyaat ta'allum maharot al qiro'ah ladaa al-thullab fii al-shoffi al-sabi' bi madrosah isma'iliyyah al-mutawassithoh al-islamiyah nalumsari Jepara al-'am al-dirasi 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Hartika, Siti (2021) Istikhdam Thoriiqoh at-ta'lim as-sarii' "accelerated learning" litarqiyyah nataaiju ta'lim al-lughah al-'arobiyyah ladai at-thulaab bimadrosah al-mutawasithoh al-islamiyyah. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Hasanah, Kiswatun (2019) faaliyat 'iistikhdam alqamus almusowwir litarqiyat khazanat almufradat laday altullab fi alshafi alssabi' bimadrasat misbah alfalah almutawasitat al'iislamiyat kalayusawalan biaitinijan bataa lil'am aldirasy 2019/201(dirasat shabat tajribia). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Hasanah, Nidaul (2019) Taqwim al kitaab al madrasii min al jihat al lughawiyah wa al tarbawiyah fii madrasah al salam al tsaanawiyah al islamiyah bi Bangilan Tuban hasab ta’lim al lughah al ‘arabiyah lighayr al nathiqin bi al ‘arabiyah al sanah al dirasiyah 2017/2019. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Hasyim, Habib Luqman (2019) Fa’aliyah wasait ta’lim al lughah al ‘arabiah bi astikhdam tatbiq tafa’uli "hot potatoes" litahsin maharah alqira'ah laday thulaab al fashl al tsaamin madrasah miftahul falah cendana dawe kudus. Al’am aldirasiy 2018/2019. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Hestiana, Rida (2021) Ta’tsir istiratijiyah al-ta’lim al-tafsirii litarqiyah maharah al-qira'ah laday thulaab al-saf al tsaamin fii al-madrasah al-mutawasitah An-Nur Daren Jepara al-sanah al-dirasiyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Hidayah, Farda Khusna Fajriatul (2022) Masyakil astikhdam al tilighram kawasilah al atishal lita'lim al lughah al 'arabiyah 'alaa al iintirnit lithulaab al madrasah al tsanawiyah al islamiyah al hukumiyah quds 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Hikam, Muhammad Shohibul (2022) Dirasah almuqaranah baina kitab aldurus alnahwiyah litalamidz almadaris al ibtidaiyah wakitab alnahwu alwadhih fii qawa'id allughah al'arabiyah lilmadaris al ibtidaiyah. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Huda, Miftahul and Nasir, Amin and Annas, Azwar Khazanah Linguistik Arab. Nusa Litera Inspirasi.

Huda, Miftahul and Nasir, Amin and Annas, Azwar (2020) Khazanah Lingustik Arab. Nusa Litera Inspirasi, Cirebon. ISBN 978-623-7956-50-1

Hudaya, Muhammad Zidan (2023) تطبيق مهارة الكالم لبيئة اللغوية يف املعهد األقصى احلديث لتحفيظ القرآن بقدس للسنة الدراسية /2022 2023 م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Husna, Khotimatul (2021) Ta'tsiir Istikhdam Kahoot fii ta'lim al-llughah al-'arabiyah 'ala tarqiyah maharah al-istima'i lada at-thullab al-fashl ats-tsamin fi al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyah Raudlatut Tholibin Pati li as-sanati ad-dirosiyati 2021/2022 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

harsono, Iwan (2023) بيئة اللغة العبية لمهراة الكلام في الدورة أوسيان بارى كديرى للعام 2022 م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

I

Ilmiyah, Kholishotul (2020) Ta'tsir Dafi'ah Ta'allum al Thullab Liinjiyatihim fi Ta'lim al Lughah al Arabiyyah Laday al Thullab fi al Shaff al Sabi' bi Madrasah al Mutawassithah al Islamiyyah Miftahul Ulum Wonowoso Karangtengah Demak fi al 'Am al Dirasy 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Irfan, Muhammad (2021) Ta'tsir Maharot al Kitabat 'Ala Tahshil Ta'allum al Lughot al 'Arobiyyat Attullab Fi Shoffi Sabi' Matholi'ul Huda Pasucen Trangkil Pati Sanatan 2020-2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Irodah, Saidatul (2019) Tahlil bunud al ikhtibar fii al imtihan al nihaiyi limadah al lughah al ‘arabiyah lilfashl al hadii ‘ashar bi al madrasah al tsaanawiyah al islamiyah nahdhatul ulama' hasyim asy’ari 3 quds fii al sanah al dirasiyah 2018/ 2019m. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ishomuddin, Ishomuddin (2021) Tathbiqu al-Istirotijiyyah Tink Talk Write Bithoriqoti as-sam'iyyah Syafawiyyah Bistikhdami Kitabul Arobiyyah Litarqiyati Maharotil Kitabah Lada at-Thullab Fi al-fashl al-Chadi al-Asyir Fi al-Madrasah as-Tsanawiyyah al-Ahliyyah Riyadlotut Thalabah Sedan Fi as-Sanah ad-Dirosiyyah 2020-2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ismayasari, Yanti (2019) Fa’aliyah astikhdam tariqah "Mind Mapping" fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah litarqiyah fahm qawa’id al nahwu fii al fashl al’ashir bi al madrasah ibtida'ulfalah al’aliyah al islamiyah al taabi’ah lijam’iya nahdhatul’ulama' dawe qudus al sanah al dirasiyah 2019m (dirasah syabah tajribiyatin). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ismiati, Nur (2023) ، محاولات معلم اللغة العربية في حل صعوبات قراءة نص اللغة العربية لدى الطلاب الفصل السابع في المدرسة المتوسطة الإسلامية نهضة العلماء سبيل المتقين جفاغ مجابا بقدس السنة الدراسية ۲٠۲۲/۲٠۲۳. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Isroiyyah, Nurul (2021) Al-dirosah al- Muqaranah baina Mutakhorriji al Madrasah al Ibtidaiyyah al 'aammah Wa Mutakhorriji al Madrasah al Ibtidaiyyah al Islamiyyah fii tahshiili ta'allum al lughah al 'arobiyyah fii shoffi as Saabi'i bil Madrasah al Mutawassithah al Islamiyyah al Hukumiyyah al-Ula Pati as Sanah ad Dirosiyyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Istikfa, Emarotul (2017) PENERAPAN STRATEGI COOPERATIVE SCRIPT DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN BEBRBICARA LUGHOH AL-ARABIYAH SISWA KELAS VIII A DI MTS NU AL-FALAH TANJUNGREJO TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

J

Jaelani, Farid (2021) Fa'aliyah thoriqoh at-ta'lim al-qoim 'ala ad-dimaghi ( brain based learning) fii ta'lim maharoh al-qiroah laday talamidz al-fashl al-'asyir bi madrasah assalam as-tsanawiyah al-islamiyyah qudus as-sanah ad-dirosiyyah 2020/2021 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Janan, Miladia Zulfa (2023) Efektivitas Metode Example Non Example dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas VII SMP Islam Fathul Qowim Wonokerto Pekalongan Tahun Pelajaran 2022/2023. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Jannah, Mafrusatul (2019) Tatbiq wasayil al sam’iyah al bashariyah litarqiyah maharah al kalam al lughah al ‘arabiyah ladaay al thulaab bi al madrasah al tsaanawiyah nahdlatussibyan wanaketingal karanganyar demak lil sanah al dirasiyah 2018 / 2019m. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Jannah, Roikhatul (2023) فعالية الوسائل"Pop Up Book" لترقية مهارة القراءة بمدرسة نهضة العلماء إبتداء الفلاح المتوسطة الإسلامية قدس. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Jumani, Jumani (2019) Tatbiq tariqah al tamyiz litarqiyah kafa'ah al tarjamah laday al thulaab fii al fashl al tsaamin bimadrasah Yanbu’ul Qur’an Menawan al tsaanawiyah al islamiyah Qudus sanah dirasah 2018/2019. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Junaidi, Muh (2022) Musykilat ta'lim al lughah al arabiyah min hayts aljins laday al thulaab bi almadrasah al mutawasithah al islamiyah ibtida' al falaah biqudus al sanah al dirasiyah 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

K

Khikmah, Mamba’ul Maysyatil (2021) Tahlil Shu'ubah Ta'lim Al-Lughoh Fii Al-maharah Al-arba'i Laday Ath-Thullab Fii Al-fashl Al-hadi 'Asyara Bimadrasah Manzilul Ulum Al'aliyah Al-islamiyah Kudus Asshantuth Dirasiyyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Khoirunnisa, Siti (2023) فعالية استخدام الوسيلة التعليمية "ليكتورا اينسفيرى" لترقية نتائج التعلم في مهارة االستماع لدى الطالب بالمدرسة المتوسطة سلطان اغونج سوكاليال سنة .3134-3133. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Khomidah, Nur (2021) Fa'aliyah Thariqah Guided Note Taking (al Mulahadzats al Muwajjahah) li Tarqiyyah Kafaah Thullab fi Qowa'id al lughah al Arabiyyah fi al Fashl al Tsamin bi al Madrasah al Mutawassithah al Islamiyyah Roudlotul Ulum Bringin Wareng Winong Pati li al 'Am Dirasy 2020/2021 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Khotimah, Chusnul (2022) Tathbiq Thariqah al Muhadatsah bi Istikhdam Kitab Durus al Lughah al 'Arabiyyah Lighair al Nathiqin biha fi Ta'lim al Lughah al 'Arabiyyah fi al Fashli al Hadi 'Asyara bi al Madrasah al 'Aliyah Assalam Tanjung Karang Jati Kudus al Sanah al Dirasiyah 2021-2022. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Khulafaurrosidin, Khulafaurrosidin (2021) Tatbiq al-ta'lim al-namudhaj (EOTH) fii tahsin maharah al-kalam bi al-lughah al-'arabiyah fii al-shafi al-saabi' bi al-madrasah al-tsanawiyah nahdatul'ulama' sultan agung mejobo biqudus al'am al-dirasii 2020/2021m. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Khusna, Nailal (2021) Fu'aliyah thoriqoh itsnaini yaskunani waitsnaini yazuroni (two stay two stray) litarqiyah maharot al kalam lada thullab fii shoffil 'asyir barnamaj al 'ulum ath-thobi'iyyah bimadrosah atsanawiyyah alhukumiyah 1 jepara. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Kodriyah, Ida Nur Lailatul (2022) Ta'tsir ta'alam 'an ba'd 'alaa fahm al lughah al arabiyah lilthulaab fi al fashl al tsaamin fi madrasah I'anatut Thalibin al mutawasithah Bumiharjo Guntur Demak lil 'am 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Komariyah, Siti (2023) . فعالية طريقة التدافع لترقية مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل الثامن بمدرسة مفتاح الهدى المتوسطة الإسلامية رمبانج للسنة الدراسية 2022/2023 م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Kurotulaeni, Kurotulaeni (2022) Masyakil mu'alimi al lughah al 'arabiyah fi ta'lim bi al madrasah al mutawasitah al'iislamiyah nurul hudaa karaghan rembang 2021/2022 m. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

L

LESTARI, PUJI (2017) EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MODEL INDUKTIF KATA BERGAMBAR DALAM PRESTASI KEMAMPUAN MENULIS DI MTS MIFTAHUL ULUM,LORAM,KUDUS TAHUN AJARAN 2016/2017. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Labib, Najahul (2019) Tatbiq tariqah al ibtidai litarqiah maharah qira'ah al lughah al ‘arabiyah laday al thulaab bi al ma’had Nurul Ikhlas Lagon Tahunan Jafara lil sanah al dirasiyah 2019-2020M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Lestari, Puji (2017) EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MODEL INDUKTIF KATA BERGAMBAR DALAM PRESTASI KEMAMPUAN MENULIS DI MTS MIFTAHUL ULUM,LORAM,KUDUS TAHUN AJARAN 2016/2017. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Lutfiani, Kiki Rizkia (2019) Tatbiq tariqah ta’lim al lughah al jamaa’ii (Community Language Learning) litarqiah maharah al kalam fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah ladaa al thulaab fii al fashl al awil bi al madrasah al tsaanawiyat Manzilul Ulum Kaliwungu Kudus 2018-2019m. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

M

MUTTAQIYAH, IFADATUL (2021) Ta'tsir namudzaj at-ta'lim as-sam'i al-fikri at-tikrari bi al-wasail al-muta'addidah 'ala itqoni al-mufrodat lada at-thullab fi al-fashl ats-tsamini bi al-madrasah al-mutawasithah al-islamiyah Hasyim Asy' ari 2 Kudus fi as sanah ad-dirasiyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Mabaya, Addil Haq (2023) تطبيق طريقة التكرار في تعليم حفظ المفردات العربية لدى الطلاب بالمدرسة المتوسطة الاسلامية نهضة العلماء الفلاح تانجونج رجا جكولا قدس للعام الدراسى 2021-2022م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Magfiroh, Rif’atin (2019) Ta’tsir istikhdam la’ibah "al thairah al waraqiati" al lughawiyah ‘alaa dafi’ al thulaab fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah fii al fashl al tsaamin bi al madrasah al mutawasithah al islamiyah Darul Ulum Ngembalrejo Bae Qudus al ‘am al dirasii 2018/2019. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Maghfiroh, Isnia (2022) Tatbiq manahij al dirasiyah al tsunaiyah al lughawiyah litarqiah maharah al kalam laday al thulaab bi al ma'had al 'asrii al muhibain Jati Raka Tuban al 'am al dirasiy 2021/2022M. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Mahfudl, Sahal (2023) Problematika Penggunaan Kamus Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Pada Santri di Pondok Pesantren Al-Hanafiyah Kauman Jekulo Kudus 2022/2023. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Makkiyah, Diyah Nuril (2022) Ta'tsir thoriqot at ta'liim almudhammaji 'alaa tanmiyat maharat al qiro'ah ladha thullab al fashl alhadhiya 'asyara fi al madhrasat atsanawiyat al islamiyat al hukumiyah wahid jepara assanah addhirasiyah 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Maroja, Khoiri (2019) Fa’aaliyah namudhaj al ta’lim al muajah lilkafa'ah ‘alaa asas al tafa’ul al wijdanii (MABKBIA) fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah litarqiyah maharah al kalam laday al thulaab fii al shafi al hadi ‘asyar bimadrasah dar al ‘ulum al ‘aliyah Gembal rejo Bae Qudus al sanah al dirasiyah 2019/2020 m (dirasah shibh tajribiatin). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Marom, Ahmad Azkal (2017) PENERAPAN METODE COURSE REVIEW HORAY DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN MAHARAH KITABAH DI MADRASAH MAZRA’ATUL HUDA KARANGANYAR DEMAK TAHUN AJARAN 2016-2017. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Maryam, Siti (2022) Ta'tsir al ta'lim al mudmaj (Blended Learning) busilat yutub (YouTube) 'alaa nataij ta'lim al thulab fii al fashl al tsamin min al madrasah al mutawasithah nahdatul ulama raudhatus sibyan peganjaran qudus al sanah al dirasiyah 2021/2022m. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Mas’ula, Alfi Faiqotun (2023) دور قسم اللغة في تطوير مهارة الكلام لدى الطالبات بمعهد دار البركة القدس كاليووغو قدس. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Maulana, Hafidz (2022) Su'ubah ta'lim mufradat al lughah al arabiyah laday thulaab al fashl al saabi' bi almadrasah al mutawasithah al islamiyah nahdatul ulama' al falaah jekulo qudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Maulida, Arum Yusroina (2021) Tahlil kitab ta'lim al lughah al 'arabiyah fi al madrasah al mutawasithah al muhammadiyah lil shaf al ssabi' fi dhaw' nazariyah 'ilm al nafs al namuw al marifii lilthulab. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Mauludin, Fatah (2021) Tahlil al-Akhtho' Al-Lughowiyah fii Maddah al-Insya' Laday Thullab Bimadrosah Darul Ulum As-tsanawiyah Al-Islamiyah Purwogondo Kalinyamatan Jepara Lissanati Addirosah 2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ma’mun, Ma’mun (2023) Fa'aliyah namudhaj al ta'lim "alsurah wal surah" 'alaa tarqiyah maharah alkalam fii ta'lim al lughah al arabiyah laday al thulaab bi al fashl al sabi' al madrasah al mutawasithah al islamiyah hidayatul mustafidin dawe qudus al 'am al dirasiy 2021/2022 m. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Meyshafitri, Meyshafitri (2022) Musahamah mahmud yunus fii tariqah ta'lim al lughah al arabiyah fi kitab al tarbiyah wal ta'limi. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Millah, Kharisatul (2022) Tahlil al kitaab al madrasi al lughah al arabiyah bi al manhaj al dirasiy 2013 lil shafi al hadi 'asyar min al madrasah al tsanawiyah al islamiyah. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Millati, Anni Khirza (2019) Fa’aliyah istikhdam kitab "Sistem Cepat Belajar Bahasa Arab" litarqiyah fahm qawa’id al lughah al ’arabiyah ladaay al thalibah fii al fashl al hadi ‘asyar bi madrasah "mu’allimat" linahdlatul ulama' al ‘aliyah biquds lil ‘am al dirasiy 2019/2018m (dirasah syabah tajribiyah). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Mubarok, Ahmad Faizul (2017) EFEKTIFITAS PENGGUNAAN METODE STRUCTURED DYADIC DALAM PEMBELAJARAN MAHARAH KALAM BAHASA ARAB BAGI SISWA KELAS X DI MA SALAFIYYAH WAHID HASYIM JEKULA KUDUS. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Mubarok, Iqbal (2022) Tatbiq wasaith alsuwar almutasalsilah fi ta'lim allughah al'arabiyah litarqiyah maharah alkitabah laday althulaab lilfashl altsaamin bi almadrasah almutawasithah al'iislamiyah ibtida'ulfalah samirejo dawe qudus alsanah aldirasiyah 2021/2020M. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Multazam, Ahmad (2022) Tathbiq al Lughah Android Fun Easy Learning fi Ta'allum al-Mufradat al Lughah al 'Arabiyyah Bimaharah al Kitabah Lada al Thullab Fashla al Tsamin fi al Madrasah al Tsanawiyyah al Hukumiyyah 2 Kudus Sanah al Dirasah 2021/2022 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Mulyani, Indah Maya Dwi (2020) Ta’tsir al Tahfiz wa al Ihtimam ‘ala Ta’lim al Lughah al ‘Arabiyyah Laday al Thullab al Mubtadiin li al Takhashshush al Nasyry li al Ma’had al Salafy Darul Falah Jekulo Kudus li al Sanah al Dirasiyyah 2019/2020. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Muna, Naili Hudatil (2021) Tathbiq al-Ta'lim 'abrol Internet Bistikhdam "thoriqotut tamyiz" Fi Ta'lim Maharah Al-Qira'ah Fi Dauroh Al-Azhar Pare Kediri. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Munanzah, Ulfa (2019) Ta’tsir istikhdam tariqahal hiwar ‘alaa maharah al kalam fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah ladaay al thulaab fii al shafi al tsaamin bi madrasah al thaanawiyah Yanbu’ul Qur'an Banat 2 Muria biqudus al’am al dirasii 2019M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Munif, Samsul (2014) EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN DENGAN MODEL INSIDE OUTSIDE CIRCLE (LINGKARAN KECIK LINGKARAN BESAR) PADA PEMAHAMAN QOWAID NAHWU DI MADRASAH TSANAWIYAH AL-IMAN BUKUS GEBANG PURWOREJO. (SEMI EKSPERIMEN). Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Musa’adah, Hidayatul (2021) Ta'tsir namudzaj at-ta'lim Think Talk Write 'ala ittiqon maharoh al-Kitabah wannasyatot ta'lim al-lughoh al-'arabiyyah laday thullab fii al-fashl as-tsamin fii al-madrasah al-mutawassithot al-Islamiyyah Hasyim Asy'ari 2 Kudus fii as-sanah ad-dirosiyyah 2020-2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

mahanani, Rois (2017) PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN BAHASA ASING BERBASIS TEKS DENGAN TEKNIK (MODELING OF TEXT) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA SISWA KELAS VIII DI MTS MATHOLIBUL ULUM LEBAK PAKIS AJI JEPARA 2017/2018. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

N

Nadhifah, Uswatun (2022) Musykilat ta'lim maharah alkalam bi al lughah al 'arabiyah lilshaf altsaamin fi al madrasah al mutawasithah al'islamiyah Tarbiyatul Islamiyah Pati al sanah al dirasiyah 2022/2023. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Nadhofah, Fitrotun (2020) Al Irtibath Baina Thariqah al Bi'ah al Lughawiyah li Tarqiyah Maharah al Kalam Laday al Thalibat bi Ma'had Nahdhatul Ulama Banat Kudus al Sanah al Dirasiyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Nafidz, Labibun (2022) Tahlil musykilat ta'lim maharah al kalam lil shafi al hadi 'asyar madrasah al tsanawiyah al islamiyah miftahul hudaa dempet damak fi al 'am al dirasiy 2021/2022 m. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Nafisah, Aufa (2022) Tathwir Bunud Ikhtibar al Lughah al 'Arabiyyah Bistikhdam Barnamaj Quizizz li Thullab al Fasli al Sabi' fi Madrasah Nahdlatul Ulama' Ibtidaul Falah al Mutawassitah al Islamiyyah li al Sanah Dirasiyyah 2021/ 2022 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Nafisah, Wahda Ulin (2021) Istikhdam al-Jitsi Meet fi Ta'lim Maharoh al-Istima'i fi al-Fashli al-'Asyir fi al-Madrasah al-Tsanawiyah al-Islamiyah Ibtidaul Falah Samirejo Dawe Kudus al-'Amu ad-Dirosi 2020/2021 Miladiyah. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Nafisyah, Alfiyatun (2022) Ta'tsir istikhdam alwasail alta'limiyah 'alaa 'asas allu'bah al tarbawiyah wa wirdwal (Wordwall) 'alaa muyul ta'alum al lughah al 'arabiyah lithulaab al fashl al saabi' fi al madrasah al mutawasitat al'iislamiyah al hukumiyah al tsaaniyah biquds lilsanah al dirasiyah 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Nafi’ah, Mawadatun (2022) Ta'tsir Thariqah al Istijabat al Jasadiyah al Kamilat (TPR) fi Tarqiyah Isti'ab al Mufrodat al 'Arabiyyah li Thullab al Shaf al Sabi' bi al Madrasah al Islamiyyah al Syafi'iyah al Mutawassithah Gandrirejo al Sanah al Dirasah 2021-2022 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Nasichah, Anin (2022) Tathbiq Ta'lim al Lughah al 'Arabiyyah min Khilali Ta'widi Isti'mal al Mufradat fi Ma'had Assalam Bangilan Tuban Sanah 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Nasir, Ahmad (2022) Tahlil bunud al ikhtibar fii al imtihan al niha'iy limadat al lughah al arabiyah lil fashl al tsaamin bi almadrasah al mutawasithah qudsiyah biqudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Nasir, Amin (2020) Bunga Rampai Strategi & pembelajaran Bahasa Arab. Nusa Litera Inspirasi, Cirebon, pp. 1-127. ISBN 978-623-7956-51-8

Nasir, Amin Ta'lîm al-Mufradât al-'Arabiyyah 'alâ Tharîqati al-Istidzkâr Mnemonic lil al-Kalimât al-Miftâhiyyah. Alibbaba.

Nasir, Amin and Huda, Miftahul and Sanjaya, Alfin (2020) Percakapan Mudah Bahasa Arab Untuk Perguruan Tinggi. Nusa Litera Inspirasi, Cirebon. ISBN 978-623-7956-52-5

Na’mah, Wiqoyatun (2023) Musykilat ta'lim al lughah al arabiyah lilmudaris walthulaab fii al fashl al asyr bi al madrasah al tsanawiyah al islamiyah mafatih al thulaab surodadi kedung Jepara lil 'am al dirasiy 2022/2023m. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Nida, Zaimatun (2020) Tathbiq Istiratijiyyah "Bowling Campus" fi Ta'lim al Lughah al Arabiyah li Tarqiyah Fahm Qawaid al Nahwiyah Laday fi al Fashl al Hadi 'Asyara bi al Madrasah al Aliyah Hasyim Asy'ari Jepara al 'Am al Dirasy 2018/2019 (Dirasah Tajribiyyah). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Nikmah, Khoiriyatun (2019) Ta’tsir ‘amaliyah ta’lim madah alkitab tafrihah al waldan ‘alaa fahm qawa’id al i’rab lilthulaab fii ma’had almushkaah Selo Tawangharjo Grobogan al sanah al dirasiyah 2019/2020m. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Nikmah, Umnun Nafiatun (2020) Ta’tsir ll Furuq Al Fardiyah 'Ala Maharah Qira’ah Laday Thullab fi al Fasl al Tsamin bi Madrasah Walisongo Al Mutawassithah al Islamiyyah Pecangaan Jepara. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ningrum, Metiya Cahya (2022) Ta'tsir tariqah musabaqah bitaqah mukhtalit alkalimah 'alaa nataaij ta'lim al lughah al 'arabiyah ladaay thulab al shaf al tsaamin fii madrasah miftahul falah al mutawasithah al 'islamiyah al taabi'ah al jam'iyah nahdhatul ulama' cendono dawe qudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Niswah, Khoiri Zulfatin (2022) Tatbiq insya' al muwajahah fii ta'lim al lughah al 'arabiyah litarqiyah maharah al kitabah fii al qism al saabi' bi al madrasah al tsanawiyah Al Irsyad Gajah Demak 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Ni’amah, Aim (2021) Ta'tsir itsqon al mufrodat al arabiyah ila tarqiyah al maharat al kalam fi al fashl tsamin bi al madrasah al mutawasithoh tarbiyatul aulad perdopo pati. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Noor, Ahmad Syaifudin (2019) Fa’aaliyah istikhdam kitab "al balaghah al wadihah" fii ta’lim al balaghah laday al thulaab fii al fashl al ‘asyir bi almadrasah al ’aliyah nahdlatulmuslimin quds sanatan dirasiatan 2017 2018 m. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Novita, Izza (2022) Fa'aliyah Manhaj al Ta'lim al Kammiyyi Linaui Farzu al Bithaqah fi Tarqiyyah Itqan al Kitabah bi al Lighah al 'Arabiyyah Ladza al Thullab fi al Fashl al Sabi' bi al Madrasah al Mutawassithah al Islamiyyah An-Nur Kedungtuban Blora al Sanah al Dirasiyah 2022 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

NurSa’adah, NurSa’adah (2019) Tatbiq istiratijiyah 'uwjid al khata a (Find the Fib) fii tarqiyah maharah al qira'ah al lughah al ‘arabiyah ladaa al tulaab mustawaa al mubtadi bi alma’had darul falah kauman jekula qudus lilsanah al dirasiyah 2017 /2018M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Nurhikmah, Ana (2021) Tahlilu al-Akhtha' as-Shoutiyah fi Qira'atin nashi al-Lughati al-Arabiyah (Dirasah Washfiyah Nau'iyah Lit Thulab as-Sabi' fil Madrasah al-Mutawassithah al-Islamiyah Manba'ul Huda Tanggungharjo Grobogan fil 'ami ad-dirasi 2020/2021). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Nurmawadah, Umi (2020) Tathbiq Kitab Durus al Lughah al Arabiyah li Tarqiyah Ta'lim al Lughah al Arabiyah Laday al Thullab li al Fashl al 'Asyara bi al Madrasah al Tsanawiyah al Islamiyyah Khozinatul Ulum Blora Sanah al Disarah 2020/2021 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

O

Oktavia, Ilma (2021) Al-musykilatu fi ta'limul maharoh qiro'ah fil fashlil asyir bil madrasah Tsanawiyah al-islamiyah ibtidaul falah bikudus. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

P

Prastiowati, Siska Ayu (2019) Tatbiq al tariqah al qasas litarqiyah maharah al istima’ fii al ta’lim al lughah al ‘arabiyah ladaay al thulaab bi al madrasah al tsaanawiyah al islamiyat Raudhatut Taalibin Bungo Wedung Demak lilsanah al dirasiyah 2019/2020m. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Purwanto, Aris (2019) Tariqah tadris iktishaf al muajah fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah litarqiah maharah al kalam fii alshafi al saamin bimadrasah altsaanawiyah al islamiyah "sunan muria" dawe qudus bisanah al dirasiyah 2018/2019m (dirasah tajribiatin). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Putri, Reta Ananda (2023) تحليل عناصر اللغة والمهارات في الكتاب المدراسي "كتاب الطالب، اللغة العربية، المدرسة الثانوية" للفصل العاشر دار الفلاح باطي. قسم التعليم اللغة العربية، كلية التربية الجامعة اللإسلامية الحكومية بقدس. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Putri, Salsabila Awalia (2021) Tahlilu Qiimatu Al Tarbiyah Al Sulukiyah Fii Maadati Al lughoh Al 'Arabiyah Bi Madrasah Ma'aahid Al Tsaanawiyah Al Islamiyah Bi Qudus Fii Al 'Aam Al Dirasii 2020- 2021 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Q

Qomariah, Siti (2019) Tariqah ta’lim al lughah al ‘arabiyah fii al madrasah al tsaanawiyah al islamiyah hasyim asy’ari 2 quds lil’am al dirasy 2017/2018. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

R

Reva, Farizka Puspa (2023) . تأثير الخلفية التعليمية على نتائج تعليم اللغة العربية لطلاب الفصل السابع في المدرسة المتوسطة نهضة العلماء بيت المؤمنين قدس العام الدراسي ٢.٢2/٢.٢3 م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Ridlwan, Moh (2023) . تأثير إعطاء المكافأة لنتائج الطلاب في الصف السابع على تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة تشويق الطلاب سلفية بقدس. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Rochmad, Ali (2019) Dirasah muqaranah ‘an al ihtirafiyah bayn mu’alimii al lughah al ‘arabiyah al naailin lilsyahadah wamu’alimii al lughah al ‘arabiyah ghayr al naailin lilsyahadat bi al madrasah al tsaanawiyah al islamiyah fii minthaqah Kaliwungu Qudus lil’am al dirasah 2018 / 2019M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Rohmah, Khozainur (2021) Tathbiq istiratijiyyah al-amaliyah Reading Guide fi maharah al-qiroah fi ta'lim al-lughah al-'arabiyah laday thullab fii al-fashl al-asyar fii al-madrasah Ibtidaul Falah Dawe Kudus as-sanah ad-dirosiyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Rohmaniyah, Inayatur (2022) Ta'tsir khalfiyah althulaab alta'limiyah 'alaa nataij ta'alum al lughah al 'arabiyah laday al thulaab al safa al 'ashir fi al madrasah al tsanawiyah al hukumiyah 1 biquds sanah al dirasiyah 2021\2022M. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Rohmawati, Rizka (2022) Fa'aliyah Numudzuj al Ta'allum 'ala al Masyru' bi al Instagram Litarqiyah Maharah al Kitabah Lada Thullab al Shaf al Hadi 'Asyara fi al Madrasah al Tsanawiyyah al Islamiyyah al Hukumiyyah al Wachidah Rembang al Sanah al Dirasiyyah 2021/2022 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Rois, Ahmad (2021) Taṭbīq Ṭarīqat Ansyiṭat Makāni as-Suqi Fī Ta’līm Mahārat al-Kalām Fī al-Madrasat aṡ-Ṡānawiyyat al-Mabrūr Wedung Demak as-Sanat ad-Dirasiyyat 2021/2022 M. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Roja’i, Mohammad Syaifur (2019) Fa’aliyah istiratijiyah "Artikulasi" fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah litarqiyah maharah al kalam ladaay al thulaab fii al fashl al tsamin bi madrasah al mutawassithah al islamiyah nahdlatul ulama' "miftahulhudaa III" dawe quds al’am al dirasiy 2019/2020m (dirasah shabah tajribiatin). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Rokib, Ahmad (2021) Musykilat Ta'lim Al Lughah Al Arabiyah Fi Maharah Al Qira'ah Ladaiya Ath Thullab Al Fashl As Sabi' Al Madrasah Al Mutawasithah Al Islamiyah As Sidah Kudus Al 'Amu Ad Dirasi 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Rouf, Abdul (2017) PENGARUH LAYANAN KONSELING KELOMPOK DAN LAYANAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB TERHADAP HASIL BELAJAR BAHASA ARAB. Masters thesis, STAIN Kudus.

Rouf, Abdur (2021) Thatbiq Thariqah al Gina fi Ta'lim al Lughah al Arabiyyah fi al Shof al Awwal bi Madrasah Bahrul Ulumi al Diniyyah bi Purworejo Kaliori Rembang 2019/2020. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Rozak, Fatkhur (2023) Tanfidh ta'lim maharah al qira'ah fii al ma'had al diniy al maimuniyyah Langgardalem Qudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Rozaq, Abdul (2023) تحليل األخطاء الصوتية والنحوية في قراءة النص العربي لدى الطالب في الفصل الثامن بمدرسة الهداية اإلسالمية المتوسطة التابعة لجمعية نهضة العلماء قدس للسنة الدراسية. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ruhah, Naily (2016) PENERAPAN MODEL INOVATIF CORE (CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING, EXTENDING) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN QAWAID NAHWU DI MA DARUL ULUM KUDUS DI KELAS X.A TAHUN AJARAN 2015/2016. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Rukoiyah, Siti (2022) Tatbiq astikhdam la'ibah "jama' alkalimat bibitaqah almushawarati" (SCRAMBLE) litarqiyah maharah alkitabat fii alfashl altsaamin bialmadrasah almutawasitat al'iislamiyah darus salam jetak wadung demak al'am aldirasiy 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

S

Sa'diyah, Halimatus (2021) Ta’tsir wasail al-tawasul al-ijtima’ii waitisab (Whatsapp) ‘alaa nataij al-ta’alum al-lughah al-‘arabiyah laday thulaab al-saf al-hadi ‘asyar fi al-madrasah al-tsaanawiyah Ibtidaul Falah biqudus sanah dirasiyah 2020/ 2021M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Sa'diyah, Zaimatus and Ghufron, M. Nur (2016) PROOCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE AND CALL FOR PAPER PEACEFUL LIFE IN ISLAM: LOCAL AND GLOBAL CHALLENGES. In: INTERNATIONAL CONFERENCE AND CALL FOR PAPER, 8-9 Agustus 2016, STAIN Kudus.

Safitri, Eva Laila (2022) Ta'tsir Istikhdam Thariqah Herbart Litarqiyah Maharah al Kalam al Lughah al 'Arabiyyah li al Thullab fi Shafi al Saminah bi al Madrasah Tsanawiyyah Darusy Syifa al Islami Ploso Jati al Sanah al Dirasah 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Said, Moh Umar (2019) Tatwir wasilah al ta’limiyah la’ibat al qamus al muasasah mawlatay madiya al 'iitishaliyah bawrbuint fii ta’lim al lughah al ‘aarabiyah bi al madrasah al mutawasithah nawa kartika. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Salim, Noor (2018) STUDI ANALISIS STRATEGI METAKOGNITIF DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH NAHDLATUL ULAMA MATHOLI’UL HUDA KEDUNGSARI GEBOG KUDUS TAHUN AJARAN 2017/2018. SKRIPSI, PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB, JURUSAN TARBIYAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) KUDUS. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Sanjaya, Alfin (2022) Ta'lim maharah alkalam bi istikhdam alkitaab muhadatsatan sahlat allughah al'arabiyah lita'lim al'ali fii albarnamaj bayt allughah aljamiyah al islamiyah alhukumiyah biquds , 2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Sari, Lilik Nur Indah (2017) IMPLEMENTASI METODE OPERANT CONDITIONING DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN MAHARAH KALAM DI MTS DARUSY SYIFA PLOSO JATI KUDUS. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Sari, Shela Oktaviani (2016) تطبيق "نموذج التعليم الموجّه على الكفاءة والمبني بتفاعل العاطفى(MABKBIA)" في مهارة الكلام بالمدرسة العالية نهضة العلماء نور العلوم بقدس سنة دراسية 2015/2016 م (دراسة تجريبية). Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Sari, Vida Kartika (2019) fa’aaliyah istikhdam astiratijiyat PREP Technique fii ta’lim al lughah al ’arabiyah litarqiyah maharah al qira'ah ladaay al tulaab fii al fashl al hadi ‘ashar bimadrasah al thanawiyah nahdhatul’ulama' "alhidayah" getasrabi gebog kudus sanah al dirasiyah 2018/2019M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Sa’adah, Khanifatus (2020) Ta'tsir Ibda' al Mu'allim fi Ta'lim al Lughah al Arabiyah 'ala Dawafi' al Ta'lim Laday al Thullab bi al Madrasah al Mutawasithah al 'Amah Nahdhatul Ulama Pati 2019/2020 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Sa’adah, Nailis (2019) Ta’tsir istikhdam bighun al ‘arabiyah ‘alaa tarqiyah tarjamah kitab almutamimah fii al fashl al tsaanii bi al madrasah al tsanawiyah ma’ahid biqudus alsanah al dirasiyah 2019/2020. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Sa’adah, Siti Fatihatus (2022) Daur al nasyat al lughawii fi isti'ab al lughah al arabiyah laday al thulab bimadrasah al mutawasithah al islamiyah sultan agung sukalila Pati. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Setiani, Tyas Eris (2023) استخدام الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية في برنامج البيئة اللغوية بمعهد الأقصى الحديث لتحفيظ القرآن بقدس للسنة الدراسية 2022/2023 م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Shiddiq, Delila Ilfi (2019) Fa’aaliyah al barnamaj al dirasii "almuhadatsati" litarqiyah maharah al kalam ladaay al tulaab al shafi al tsaamin bimadrasah al mutawasitah al islamiyah Nurul Islam Kriyan kalinyamatan Jepara al sunah al dirasiyah 2019-2020 (dirasah shibh tajribiatin). Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Shofro’, Fika Zalinatus (2022) Ta'tsir 'istiratijiyah la'ibah takhamin alkalimah fi ta'lim al lughah al arabiyah lahal masyakil althaalib bisabab 'adam aljid fii almadrasah almutawasithah al ilslamiyah Darus Salam jetak wedung demak al 'am aldirasiy 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Sholichah, Amanatus (2021) Tathbiq al Muhadatsah al Lughawiyyah fi Tarqiyah Maharah al Kalam al Lughah Al 'Arabiyyah bi Ma'had Darul Amaanah Sukarejo Kendal al Sanah al Dirasiyah 2020-2021 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Sholichah, Maya Mahmudatus (2021) Ta'tsiir istikhdaam wasaail at tawaashul ijtimaa'iyy WhatsApp 'ala nataaij ta'allum al lughoh al 'arobiyyah at thullaab fii al madrosah sultan agung atstsaanawiyyah islaamiyyah Sukolilo Pati sanah ad diroosiyyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Sholichus Shobah, Muchammad (2021) Ta'tsir Namudzaj At Ta'lim Make A-Match Li Tarqiyat Maharat Al Kalam Fi Ta'lim Al Lughat Al Arabiyyah Lada Thullab Asshif Al tsamin Fi Al Madrasat Al Mutawassithat Al Islamiyah Nahdlatul Ulama' "Nurul Huda" Kedung Dowo Kaliwungu Kudus Al-'Am Addirosi 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Sholihah, Hidayatus (2019) Ta’tsir ta’lim al insha' litarqiah maharah al kitabah fii al mustawaa al ‘ulya bi al madrasah al diniyah lilbanat (MADIPU) tashwiqul thulaab salafiyah qudus fii al sanah al dirasiyah 2020/2019m. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Shoumi, Devita (2022) Juhudu Mu'allim al Lughah al 'Arabiyah fi Ta'lim al Qawa'id al Nahwiyah fi Madrasah al Fattah al Mutawassithah al Islamiyah Pati. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Solah, M. Fajrus (2017) STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA ARAB DI MA SIROJUL ANAM LUWANG TAYU PATI. Masters thesis, STAIN Kudus.

Solahuddin, An’im (2019) Tatbiq 'istiratijiyah "None Threatening Role Playing" biastihdam la’ib "Gulungan Situasi" litarqiyah maharah al kalam bi almadrasah Nurul Ittihad al islamiyah al ‘aliyah Babalan Demak al sanah al dirasiyah 2017-2018 bahats ‘ilmii. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Somat, Abdul (2021) Tahlil istikhdam bithaqat flash (wamdliyah) fi ta'lim al-lughah al-'arabiyyah litarqiyah mufradat al-lughah al-'arabiyyah fi al-fashl al-tsamin Bi al-Madrasah al-mutawassithah Al-Islamiyah nahdlah al-'ulama' al-mustaqim Bugel Kedung Jepara 2019/2020. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Soraya, Vina Himatus (2021) Tahlil Al-Su'ubati Tholibah Fi Tarjamah Nushusi Al-Arabiyyah Ila Nushus Al-Indunisiah Fi Al-Fashl Al-Asyir Fi Al-Madrasah As-Tsanawiyyah Nahdlotul Ulama' Banat Kudus li Sanah Ad-dirosiyah Alfani Waisyrun. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Sudesi, Abdul Rohman (2021) Tathbiq manhaj allughot al arobiyah fi al ma'had roudlotul furqon al ummariyah qudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Sukarno, Sukarno (2017) KREATIFITAS GURU BAHASA ARAB DALAM PEMBELAJARAN KITABAH DI MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUL FALAH TALUN KAYEN PATI TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Supriyanto, Muhammad (2021) Tathbiq assam'iyatu walmar'iyyah ('aflam alrusum almutaharikah) wasilah limusa'adati at thulaab 'alaa 'iitqan al mufradat al 'arabiyah fi madrasah al mutawasithah al islamiyah nahdlatul ulama' nurussalam besito kudus sanah addirasiyah 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Sutrisno, Sutrisno (2022) Tatbiq almadkhal al'iinsanii fi ta'lim maharah alqira'ah litasyji' al thulab al fashl al saabi' min madrasah nurul hudaa al mutawasithat al'iislamiyah lil 'am aldirasiy 2022\2021m. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Suyufuddin, M. Sahhal (2019) Tatbiq istikhdam al kitab qawa’id al imla lil'ustadh imam zarkasyi fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah litarqiyah maharah al kitabah ladaay thulaab al shaf al awwal bima’had Darul Hidayah al islamii Runting Pati. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Syaekhoni, Wildan (2017) PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF MELALUI METODE PERMAINAN KATA BERJAJAR DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBACA BAGI SISWA DI MADRASAH IBTIDAIYYAH TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH KUDUS TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Syaifuddin, Muhammad (2020) EFEKTIVITAS PERMAINAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN MAHARATUL KALAM DI MTS NU BAITUL MUKMININ KUDUS. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Syakur, Ahmad (2022) Tahlilu Al Akhto'in Nahwiyyah fi Kitabat Al Insya' Ladayy At Tullab Al khadiya Ashara fi Madrasah At Tsanawiyah Darul Ulum Al Islamiyah Kudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Sya’adah, Siti Khalimatus (2022) Tatbiq Namudhaj Alta'lim Almudmaj fii Ta'lim Al lughah Al Arabiyah fii Madrasah Nahdatul Ulama' Al Tsaanawiyah. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Syifa, Hilma Hildatus (2023) Penerapan Kegiatan Muhadasah Yaumiyah Menggunakan Kitab “Buku Pintar Berbahasa Arab” Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Santri Pondok Pesantren Darussalam Al-Akhyar Kudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

T

TAKIYUDIN, TATA (2017) IMPLEMENTSI STRATEGI ACTIVE LEARNING DENGAN METODE PERMAINAN SEPAKBOLA KALIMAT DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN MAHARAH KALAM SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH DAARUY SYIFA PLOSO KUDUS TAHUN AJARAN 2017 / 2018 M. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Takiyudin, Tata (2017) IMPLEMENTSI STRATEGI ACTIVE LEARNING DENGAN METODE PERMAINAN SEPAKBOLA KALIMAT DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENINGKATKAN MAHARAH KALAM SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH DAARUY SYIFA PLOSO KUDUS TAHUN AJARAN 2017 / 2018 M. Undergraduate thesis, STAIN Kudus.

Tsuroyya, Nurits (2022) Fa'aaliyah namudhaj al ta'lim al mudmaj (Blended Learning) fii ta'lim al lughah al arabiyah 'alaa tarqiyah maharah al qira'ah laday thulaab al shaf al saabi' "jim" bimadrasah miftahul ulum al mutawasithah biqudus al sanah al dirasiyah 2020/2021m. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Tusrilia, Liviana (2022) Tatbiq ta'lim al lughah al arabiyah alqayim 'alaa al ta'lim al mudmaj ba'd covid 19 fii al madrasah al tsanawiyah al islamiyah tarbiyah al banin Winong Pati lil 'am al dirasiy 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Tyas, Retno Ayu Ning (2022) Astiratijiyat madrasiy al lughah al 'arabiyah fii tanmiyah muyul al thulaab bi al ta'alum fii al fashl al saabi' fii madrasah tarbiyatul Banin al mutawasithah al islamiyah winong Pati al sanah al dirasiy 2021/2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

U

Ubaidillah, Moh Jahid (2021) Ta'tsir Al-bai'at At-ta'limiyyah 'ala tarqiyyah muyuul At-thullab fi ta'liim Al-lughoh Al-'arobiyyah bi As-shoff At- taasi'i bi Al-madrosah Al-mutawaaithoh Al-islamiyyah Al-hukumiyyah 4 dimak al'aam ad-dirosi 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ula, Noor Sholihatul (2021) At-taqyim Al Waqi'iy Lita'lim Maharah Al Kalami Fii Al Lughoh Al 'Arabiyyah bimadrasah Ibtidaul Falah Atsanawiyyah Al-islamiyyah Qudus Assanah Addirasiyyah 2020/2021 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Uliyah, Asnul (2021) Ta'stir wasaail al-ughniyah wa syaghaf al-mu'allim al-lughah al-'arabiyah 'ala tahsili ta'allumi limaharah al-istima'i fi al-madrasah al-mutawasitah ma'arif kyai gading fi sanah ad-dirhasiyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ulum, Mochammad Zainal (2019) Fa’aliyah al lughowiyah tartib al hiwar ( mengurutkan hiwar ) fi ta’liim al lughoh al ‘arabiyyah litarqiyah maharah al qira'ah laday al thulab fii al fashl al hadi ‘ashar bimadrasah nahdah al muslimin al tsanawiyah al islamiyah andan kudus sanah diroosiyah 2017/2018M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Umam, Ahmad Khoirul (2019) Tatbiq tariqah tahliliyah al taqabuliyah fii ta’lim al lughah al ‘arabiyah litarqiyah fahm qawa’id al lughah al’arabiyah ladaa al tulaab fi al fashl al thaamin bimadrasah al mutawasitah al islamiyah nahdhatul’ulama' matholi’ulhudaa bakalan krapyak kaliwungu kudus fii sanah al dirasah 2019-2020M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Umam, Chotibul (2021) Istikhdam kitab ar risalah ashorfiyah fi ta'lim al lughah al 'arobiyah litarqiyah maharoh al qiro'ah laday thullab fi al fashl al khomis bi al madrosah ad diniyah al ishlah teluk wetan welahan jepara 2020/2021 M. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Umam, Nurul (2022) Ta'lim al lughah al arabiyah 'alaa dhaw' al nadhariyah al bina'iyah fii al madrasah al mutawasithah al islamiyah rawdatus sibyan qudus. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Umam, Saiful (2019) Fa’aaliyah ta’lim al lughah al ‘arabiyah bi astikhdam kitab al mahir bi al lughah al ‘arabiyah 1 ladaay al thulaab fii al fashl al hadi ‘asyar bi madrasah an Nur al ‘aliyah daren nalumasari jafara al sanah al dirasiyah 2017/2018 m. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ummah, Niril (2021) Tatbiq Thoriqoh Al-Intiqoiyyah Fii Tahsin Al qodroti 'ala Hafadh mufrodat Al lughoh Al arobiyah ladaa at tholab Al fashl as sabi' Al madrodat Hasyim as'ari 03 bikudus sannah ad dirosiyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Ummah, Shofiyyatul (2022) Fa'aliyah astikhdam tariqah takhmin alkalimah ( Guess The Word ) litahsin nataij fii ta'lim al lughah al 'arabiyah ladaay thulaab al fashl al 'asyar bi al madrasah al tsanawiyah nahdhatul ulama' rawdatusibyan bi quds al 'am al dirasiy 2021-2022. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Uslah, Iis Safuria (2022) Ta'tsir wasail ta'lim laibah alwaraq 'alaa dafi'iyah ta'lim al lughah al arabiyah laday thulaab madrasah al mutawasithah an-nur Daren Jepara. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

W

Wafa, Akmaluddin (2018) ANALISIS PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MENGGUNAKAN STRATEGI CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL) PADA TAHAPAN PENILAIAN AUTENTIK DI KELAS 11 DI MA NU IBTIDAUL FALAH SAMIREJO DAWE KUDUS TAHUN 2017/2018. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Wafa, Dzikrul (2021) Attadakhul asshouti bainal 'arobiyyah wabaina lahjah Tegal wa Muria fi maharotil qiroati lada attullab bima'hadil Qurani wa Daarul siram Nurul Jannah Kudus 2019/2020. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Wafa, Muhammad Azka Shidqul (2022) Fa'aliyah istikhdam tariqah Quantum Teaching litarqiyah dawafi' al thulaab fi ta'lim al lughah al 'arabiyah ba'd jaihat covid-19 lil saf al tsamin fi al madrasah al mutawasithah nahdatul ulama' raudhatus sibyan al 'am al dirasiy 2021-2022 m. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Wahyuningsih, Wahyuningsih (2023) أتثري استخدام الوسائط التعليمية Wheel Spinning يف تعلم قواعد النحو لطالب الفصل الثامن مبدرسة اإلرشاد املتوسطة كاجاة دماك العام الدراسي 2. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Wardati, Kuntum Zahro (2023) فعالية استخدام تقنيات الغناء في تحسين إتقان المفردات العربية لطلاّب الفصل الثامن في مدرسة نشر العلوم المتوسّطة بركاس كلامبو. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Y

Yanti, Yanti (2021) Fa'aliyah Thoriqoh al-Ihaiyah (Sugestopedia) Litarqiyah Maharah al-Istima'i fi Ta'lim al-Lughoh al-'Arabiyah Lada at-Thulab al-Fashl al-tsamin fi al-Madrasah al-Mutawassithoh al-Islamiyah Nahdlatul Ulama' Hasyim Asy'ari 03 bi Kudus Sanah Ad-dirosiyah 2020/2021 Miladiyah. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Yanto, Ahmad Puji Nur (2022) Musykilat ta'lim al lughah al 'arabiyah min hayt dawafi' al thulaab bimadrasah sultan agung al tsanawiyah al'islamiyah Pati. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Yunita, Sartika Dewi (2021) Fa'aliyah Istikhdam Syakli At-Ta'lim At-Ta'awunii Limaidah Al-Mustadiroh Litarqiyah Maharah Al-Kitabah Lisshofi As-Tsamin Bimadrasah Al-Mutawasithah Miftahul Huda Glagah Kulon Kudus Sanah Ad-Dirosiyah 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Z

ZA, MF.Thoha Mutawalli (2019) Fa’aaliyah al nasyat al madrasii al 'idhaafii al tarjamah litarqiah kafa'ah al tarjamah laday al thulaab fii al shafi al saabi’ bi. bialmadrasah al mutawasithah al islamiyah Kedungamba Jafaraa al ’am al dirasii 2018/2019. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Zahro’, Fatimatuz (2022) Fa'aaliyah istikhdam alwasail alta'limiyah altatbiq Macromedia Flash 8 litarqiyah maharah alqira'ah fi ta'lim allughah al'arabiyah laday thulaab alsafi alsaabi' fi madrasah almabrur almutawasitah al'iislamiyah Menco Wedung Demak alsanah aldirasiyah 2021/2022M. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Zainuddin, M. Arif (2022) Ta'tsir at ta'lim al-iliktruniy bistikhdam tathbiq Kahoot (Kahoot) li al lughat al arabiyyah fi tanmiyati mahaarat al qira'at li thullab al fashl ats-tsamin bi al-madrasah al-mutawassithah al-islamiyyah Roudlotul Mubtadiin Balekambang al-'am ad-dirasi 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

Zainuri, Muhammad (2021) Tatbiq istiraatijiyyah PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) fii ta'lim al lugah al 'arabiyyah 'alaa mawad al qira'ah fil fashli astaamin fil madrosah al mutawassitoh miftaahul falaah qudus sanah dirosii 2020/2021. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Zakiyah, Umu (2021) Takhliil namuudzaj ta'liim al-lughoh al-'arobiyyah 'abro al-internet 'ala al-vidio fii qonaah YouTube Maqi Media Channel. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Zubairi, Ahmadun (2021) Maharah alqira'ah wa ta'limuha 'inda rusydi 'ahmad tha'imatun; dirasah tahliliyah wasfia. Undergraduate thesis, IAIN Kudus.

Zuhriyyah, Aminatuz (2023) تطبيق طريقة سنوبل طرونج ملهارة الكالم لدي طالب الفصل الثامن ىف املدرسة مبدأ اهلدى املتوسطة اإلسالمية جفارا العام الدراسي /۲۰۲۱ ۲۰۲۲م. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

This list was generated on Tue Nov 28 06:39:56 2023 WIB.